Skip to main content

Catch-up Flu Vaccination Sessions – November 2021

The School Nursing Service are offering drive-through, catch-up flu vaccinations for any child who missed their in-school vaccinations. These will continue this Saturday the 13th of November. These sessions will take place every weekend in November between 10am and 4pm at the former COVID testing facility at Longlands lane playing fields in Margam, SA13 2NR. No appointment needed. The service is for pupils from Reception to Year 11.

Children in Need – Friday 19th November

School council have decided that we will have a fancy dress day on Friday 19th November for Children in Need and we will bring £1 for dressing up in a costume if we can.
It has been chosen as it is also the official CIN theme.

Join in on Friday the 19th of November for a whole day of fun, learning and feel good fundraising!

Catch-up Nasal Flu Vaccinations – November 2021

The School Nursing Service are offering drive-through, catch-up flu vaccinations for any child who missed their in-school vaccinations. These will start this Saturday the 6th of November. These sessions will take place every weekend in November between 10am and 4pm at the former COVID testing facility at Longlands lane playing fields in Margam, SA13 2NR. No appointment needed. The service is for pupils from Reception to Year 11.

Mae’r gwasanaeth Nysrio Ysgol yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer unrhyw blant a oedd yn absennol yn ystod y sesiynau brechu ffliw yn yr ysgol. Mi fydd y sesiynau yn dechrau dydd sadwrn y 6ed ac yn digwydd bob penwythnos yn mis Tachwedd rhwng 10yb a 4yh yn nghaeau chwarae Longlands Lane ym Margam, SA13 2NR (yr hen safle uned brofi COVID). Does dim angen apwyntiad. Mae’r sesiynau ar gyfer plant y derbyn I flwyddyn 11.